2008 - Året som gått

Urval av bilder under 2008
Träningsläger i Portugal

Lopp i Tjeckien

Tester på Bosön
SM-Guld x 2 på Sprint-SM i Strömstad
Kustrodd i Öresund
Grand Prix