Från idrottsinvalid till Världsmästare

Lecture at "Dunkers Kulturhus". Presented by "Marknadsföreningen i Helsingborg"